พิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี รุ่นที่ 16

วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Organize & Produce by Rungaroon Production (BJProduction)
Media by Rungaroon Production And New York wedding studio.
Camara By New York wedding studio & Rungarono Production
Sound by Red Sound System.
Lighting By Jo. Music

….

Contact us
Cr. RUNGAROON PRODUCTION
Tel. : 08-7169-5054
IG : www.instagram.com/rungaroonproduction
FB: fb.com/rungaroonproduction
LINE : rungaroonproduction
www.rungaroonproduction.com